Kontakt
ZCC Cutting Tools Europe

Zawsze chętnie pomożemy

Olga Hahn Customer Service Poland

customerservice-pl@zccct-europe.com

20. października 2023

EMO 2023: Mocny występ ZCC Cutting Tools Europe!

Po intensywnych przygotowaniach spółka ZCC Cutting Tools Europe GmbH na międzynarodowych światowych targach technologii produkcyjnej – EMO 2023 – znów wykorzystała odpowiednie ramy w celu prezentacji nowych projektów i sprawdzonej technologii.
EMO 2023 z ZCC Cutting Tools Europe

Zgodnie z mottem targowym „Innovate Manufacturing” dostawca pełnego asortymentu, za sprawą swojego portfolio produktów, w szczególny sposób podkreślił najnowsze innowacje produktowe z sezonu jesiennego 2023. Pięć zaprezentowanych nowości produktowych obejmuje procesy sięgające od obróbki wykańczającej aż po produkcję wgłębień płaskich i bardziej wydajną obróbkę tokarską. Magnesem przyciągającym uwagę publiczności był temat produkcji form i matryc z wykorzystaniem własnego elementu pokazowego. We współpracy z firmą ALZMETALL centrum testowo-demonstracyjne ZCC-CT wykonało element formierski, w którym zrealizowano wszystkie istotne etapy obróbki wyłącznie z udziałem produktów ZCC-CT Europe.

Jak wiadomo w tym roku ZCC Cutting Tools Europe obchodzi dwudziestolecie pomyślnej działalności na europejskich rynkach. Firma, które w swoich skromnych pod każdym względem początkach zajmowała się wyłącznie handlem, przekształciła się w dobrze prosperujące europejskie przedsiębiorstwo technologiczne z chińskimi korzeniami kierujące się w każdym wymiarze wymogami oraz wymaganiami rynków oraz definiujące, weryfikujące i realizujące na ich podstawie swoją strategię. W chwili obecnej jest ono trwale zakorzenione w całej Europie. Działające już teraz filie dystrybucyjne we Francji i Wielkiej Brytanii oraz inne, planowane spółki zależne podkreślają to podejście.

 

Spektrum czynników odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorstwa – rozwiązania z Europy dla Europy

Przyczyny tego rozwoju mają charakter wielowymiarowy: inwestycje w tworzenie i rozbudowę centrum testowo-demonstracyjnego od 2019 roku oraz europejskiego działu badań i rozwoju od 2018 roku w pełnym zakresie odzwierciedlają realizację strategii marki na europejskim rynku i są warunkiem jej przyszłego rozwoju. Kiedyś produkty spółki dominującej były po prostu relokowane, natomiast dzisiaj żaden nowy produkt nie przechodzi do etapu wprowadzenia na rynek w Europie bez zatwierdzenia na podstawie europejskich wymagań rynku i analizy porównawczej. Co więcej: Dział badań i rozwoju ZCC Cutting Tools Europe w coraz większym stopniu samodzielnie projektuje produkty kluczowe i gotowe a zatwierdzone projekty produktów przekazuje z uwzględnieniem obowiązków i wytycznych spółce dominującej koncernu w celu produkcji. Dzięki stale zacieśniającej się współpracy działów rozwoju następuje stymulacja procesów i procedur, cykle rozwoju ulegają skróceniu, a poziom innowacyjności nieustannie się zwiększa. Aktualne nowości produktowe 09/2023, prezentowane na targach EMO, po raz pierwszy w całości są efektem prac europejskiego działu rozwoju w Düsseldorfie.

 

Serwis i usługi

W chwili obecnej stałe miejsce zajmuje również oferta serwisowo-usługowa, która jest nieodłącznym warunkiem pozycjonowania marki w segmencie premium. Oprócz regeneracji narzędzi z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych oraz aspektów zrównoważonego rozwoju nieodzownym elementem są również w szczególności usługi związane z projektowaniem rozwiązań na miarę indywidualnych potrzeb klientów, optymalizacją procesów technologicznych oraz wyposażeniem maszyn. Oprócz kompetencji specjalistycznych zespołów osią działań jest tutaj z kolei centrum T&D dysponujące całą gamą możliwości w obszarze rozwiązań maszynowych i analityki. Coraz ważniejsze i cieszące się zainteresowaniem są cyfrowe oferty usług w formie wszelkiego rodzaju danych na temat produktów przeznaczonych do dalszego przetwarzania w systemach klientów, cyfrowych bliźniaków i rozwiązań do zarządzania narzędziami z myślą o optymalizacji zasobów i procesów w obiegu narzędzi.

 

Kompetencje wzdłuż całego łańcucha tworzenia wartości, zapewnienie dostaw

Stałymi czynnikami historii sukcesów ZCC Cutting Tools Europe były i są: dostępność surowców, spójne kompetencje w zakresie całego łańcucha tworzenia wartości w produkcji narzędzi z węglików, zapewnienie dostaw i kompetencje logistyczne. Z uwagi na ogólne ograniczenia w łańcuchach dostaw w niedawnej przeszłości firma ZCC Cutting Tools Europe niezwłocznie przestawiła przepływ towarów na transport lotniczy, chcąc w ten sposób zapewnić niemal nieprzerwane dostawy do swoich klientów i świadomie akceptując ograniczenia w dochodach wskutek wzrostu kosztów. „Interesy klientów na pierwszym miejscu” – oto kierunek strategii. ZCC Cutting Tools Europe w minionych 20 latach stworzyła strategiczną podstawę i nieustannie oraz systematycznie ją rozbudowuje. Priorytety merytoryczne ulegną przesunięciu, istota marki w zakresie oferty produktów, usług i rozwiązań szczególnie atrakcyjnych i na miarę relacji partnerskich w aspekcie cen oraz właściwości pozostanie zachowana: your Partner – your Value.

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim klientom, dystrybutorom i odwiedzającym nasze stoisko w  hali 3, G06!