Kontakt
ZCC Cutting Tools Europe

Zawsze chętnie pomożemy

Bernd Heinermann Manager Application Engineering

technology@zccct-europe.com

Materiały

Metale nieżelazne

Właściwości aluminium i innych metali nieżelaznych

Każdy stop metalowy z niewielką zawartością żelaza lub bez tego pierwiastka, poza metalami szlachetnymi, jest określany jako nieżelazny (metal NE). Należą do nich: magnez, miedź, cynk, brąz i mosiądz, a w szczególności aluminium. Ze względu na zabarwienie są one także nazywane metalami kolorowymi. Wyróżnia się wśród nich także stopy do przeróbki plastycznej i stopy odlewnicze. Te drugie mogą być natychmiast przetwarzane, a te pierwsze wymagają wcześniejszego przekształcenia.
Metale nieżelazne – różnorodne materiały dla przemysłu

Jednym z najważniejszych i najlepiej znanych metali kolorowych, należących do grupy ISO-N, jest aluminium. Ze względu na niewielki ciężar właściwy i odporność na korozję jest on szczególnie chętnie wykorzystywany w konstrukcji maszyn i produkcji pojazdów samochodowych. Do najczęściej wykorzystywanych stopów aluminium należą: AlMgSi1, AlZn5,5MgCu i AlSi9Mg.

Wyżej wymienione stopy aluminium wyróżniają się dzięki szczególnym związanym z nimi wyzwaniom. Więcej informacji na ten temat zawierają poniższe krótkie stwierdzenia:

  • AlMgSi1: to stop aluminium do przeróbki plastycznej (numer materiału 3.2315), określany także jako EN AW 6082. Cechuje go dobra spawalność i niewielka siła wymagana do skrawania. Możliwe jest także dobre powlekanie materiału. Najważniejszym pierwiastkiem składowym poza aluminium jest krzem (Si). Jest on dostępny w odmianach o średniej i dużej wytrzymałości. Do wyzwań związanych z obróbką skrawaniem należą: przywieranie, powstawanie zadziorów i zapewnienie odpowiedniej kontroli wiórów.
  • AlZn5,5MgCu: ten odlewniczy stop aluminium jest także określany symbolem EN AW 7075, a dzięki dużej wytrzymałości często znajduje zastosowanie w lotnictwie i kosmonautyce, budowie maszyn, narzędzi i form. Mają na to wpływ także takie jego zalety jak dobra polerowalność i skrawalność. Jednak także ten materiał wykazuje skłonność do przywierania do ostrza narzędzia, wytwarzania zadziorów i utrudnionej kontroli wiórów.
  • AlSi9Mg: Ten materiał (numer materiału 3.2373 lub symbol EN AC-43300) należy do najważniejszych utwardzalnych stopów AlSi. echuje go duża odporność na korozję. Po utwardzeniu AlSi9Mg wykazuje dużą wytrzymałość i dobrą obrabialność. Jest często wykorzystywany w produkcji pojazdów samochodowych i konstrukcji maszyn. Można z niego wykonywać także skomplikowane elementy odlewane. Jednak wyzwanie pojawiające się podczas jego obróbki wynika przede wszystkim ze ścieralności, która powoduje przyspieszone zużywanie się narzędzi.

W trakcie obróbki skrawaniem metali nieżelaznych, a w szczególności aluminium, należy uwzględnić specyficzne wyzwania. Istotną rolę odgrywają także wymogi związane z chłodziwem lub tworzeniem się zadziorów. Firma ZCC-CT jako międzynarodowy specjalista od narzędzi do obróbki skrawaniem oferuje także narzędzia i wysokiej jakości i dużej trwałości także do toczenia, frezowania i wiercenia tych materiałów.

contact
ZCC Cutting Tools Europe

Zawsze chętnie pomożemy