Kontakt
ZCC Cutting Tools Europe

Zawsze chętnie pomożemy

Bernd Heinermann Manager Application Engineering

technology@zccct-europe.com

Rozwiązania branżowe

Technika kolejowa

Precyzyjne elementy konstrukcyjne zapewniające komfort, żywotność i optymalizację kosztów

W przypadku techniki kolejowej uwaga wykonawcy skupia się przede wszystkim na elementach istotnych dla bezpieczeństwa.
Wysokiej wartości komponenty dla techniki kolejowej

Przy obróbce skrawaniem elementów do pojazdów szynowych trzeba znaleźć złoty środek między wytrzymałością na ekstremalne obciążenia i dużymi wymogami w zakresie komfortu. Przede wszystkim z strefie kontaktu między szyną i kołem muszą być wystarczająco niskie siły do zapewnienia efektywnego ruchu szybko poruszających się mas, a równocześnie wystarczająco duże siły kontaktowe do umożliwienia skutecznego przyspieszania i hamowania.

W celu spełnienia wysokich wymogów w zakresie wytrzymałości i precyzji konieczne są trwałe materiały o niezmiennym kształcie. Na przykład podstawowym materiałem do produkcji zestawów kołowych jest stal niestopowa i niskostopowa. Na różnych rynkach dostępne są różne normy i charakterystyki materiałowe. W przypadku kół pojazdów szynowych znaczna większość (95%) produktów jest wykonywana ze stali walcowanej, a jedynie niewielki ich odsetek – ze staliwa.

Klasy wytrzymałości są określone w normach materiałowych od ER1 do ER9. Najczęściej wykorzystywaną normą jest ER6-ER9.

Firma ZCC-CT oferuje wysokiej jakości narzędzia do obróbki elementów do pojazdów szynowych. Dostępne spektrum rozciąga się od płytek tokarskich wieloostrzowych serii LNUX do obróbki pod obrabiarki podtorowe i bramowe zużytych kół, płytek tokarskich wieloostrzowych serii RCMX do toczenia przy produkcji nowych kół i różnych systemów narzędzi pełnowęglikowych do frezowania i wiercenia aż do serii ALP i ALG do obróbki elementów podwozia z Aluminium.

contact
ZCC Cutting Tools Europe

Zawsze chętnie pomożemy